Doskonalenie zawodowe

Integracja sensoryczna a muzykoterapia

Muzykoterapia

Integracją sensoryczną nazywamy zdolność do odczuwania, rozumienia, a następnie przetwarzania informacji, które są dostarczane w codziennym życiu przez zmysły. Bodźce te powinny wywołać określone zachowania, oraz odczucia.

W prawidłowo funkcjonującym organizmie motoryka ciała dostosowuje się do otoczenia i sytuacji w jakiej znalazło się dziecko, co następuje w sposób naturalny.

Więcej…

   

Szczeble edukacji

Szczeble edukacji

Dziecko rozpoczyna edukację w wielu lat sześciu, kończy ją w zależności od wybranej drogi kształcenia, czasem w wielu lat kilkunastu, dwudziestu kilku lub uczy się przez całe życie.

Edukacja zaczyna się od przedszkola czy zerówki, czyli miejsc, gdzie nie ma szkolnych ławek i tablicy, a większość czasu i tak wypełnia zabawa. Zgodnie z nową reformą edukacyjną, dziecko, które ukończyło szósty rok życia, rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

Więcej…