Szczeble edukacji

Szczeble edukacji

Dziecko rozpoczyna edukację w wielu lat sześciu, kończy ją w zależności od wybranej drogi kształcenia, czasem w wielu lat kilkunastu, dwudziestu kilku lub uczy się przez całe życie.

Edukacja zaczyna się od przedszkola czy zerówki, czyli miejsc, gdzie nie ma szkolnych ławek i tablicy, a większość czasu i tak wypełnia zabawa. Zgodnie z nową reformą edukacyjną, dziecko, które ukończyło szósty rok życia, rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

Pierwsze trzy lata takiej nauki to nauczanie zintegrowane, czyli łączenie różnych dziedzin: pisania, czytania, liczenia, poznawania przyrody. Klasy od czwartej do szóstej obejmują naukę poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, obcego, matematyki, historii, przyrody czy wychowania fizycznego. Maluchy mają także zajęcia twórcze, takie jak plastyka i muzyka. Po ukończeniu szkoły podstawowej, przychodzi czas na trzyletnie gimnazjum, w jakim pojawiają się nowe przedmioty, takie jak chemia, fizyka, biologia czy geografia. Po ukończeniu gimnazjum młody człowiek ma kilka możliwości wyboru dalszej drogi edukacji. Może zdecydować się na liceum ogólnokształcące. Trwa ono trzy lata i daje otwartą drogę na studia na wielu kierunkach.

Można zdecydować się także na liceum profilowane, które jednak jest coraz mniej popularne. kolejna alternatywa to technikum, pozwalające na zdobycie tytułu zawodowego w cztery lata nauki. Bardzo popularne zawody to technik mechanik, technik handlowiec, technik gastronom czy technik hotelarstwa. Powstają również nowoczesne technika logistyczne, medyczne czy administracyjne. Zakończenie szkoły średniej kończy się zdaniem egzaminu maturalnego. Po technikum absolwent dodatkowo przystępuje do egzaminu praktycznego, sprawdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Do szkole średniej można kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Na uniwersytet czy politechnikę można iść również po technikum. Jeśli ktoś nie planuje studiów tylko chce zacząć pracę w wybranym zawodzie, może wybrać zasadniczą szkołę zawodową.

Komentarze